fbpx
CrossFit Lageret logo

HANDELSBETINGELSER + abonnementsbetingelser

Generelt: Aftalen indgås mellem CrossFit Lageret og medlemmet. Et medlemskab er personligt og kan ikke benyttes af andre personer. For at genkende medlemmet tages et foto af medlemmet ved indmeldelsen og opbevares sammen med de øvrige personoplysninger. Disse oplysninger gemmes i en database som kun personale ved CrossFit Lageret har adgang til. Desuden bliver disse oplysninger IKKE videregivet til 3. part. Ændringer i personoplysningerne skal snarest muligt oplyses til CrossFit Lageret.

Betaling: Ved oprettelse af et PBS-medlemskab tilmeldes aftalen PBS, Herefter bliver den månedlige ydelse automatisk trukket fra medlemmets bankkonto i begyndelsen af hver kalendermåned. Første gang vil der blive trukket for evt. løbende måned + 1 måned.

10-turskort: Bliver automatisk fornyet når de 10 klip er brugt medmindre andet bliver angivet til mikael@crossfitlageret.dk. Der bliver ikke refunderet penge for 10-turskort eller enkelte klip hverken for nye købte eller for automatisk fornyet.

Manglende betaling: Medlemskortet vil blive spærret hvis betalingen ikke har fundet sted til rette tid. Kortet kan først benyttes igen når det skyldige beløb er betalt. 

Bero periode: Medlemskabet kan sættes i bero for minimum 1 måned. Der skal ved bero periodens opstart angives et start- og slutdato for bero perioden. For hver bero periode betales et startgebyr på 100 DKK.

Opsigelse: Medlemskabet kan til enhver tid opsiges med et varsel på løbende måned + 1 måned. Opsigelsen skal ske per. mail. (mikael@crossfitlageret.dk) Der udbetales ikke penge retur for eventuelle ikke brugte klip. Det er ikke muligt at opsige et medlemskab der er i bero, hvis man ønsker dette, skal der betales løbende måned + 1 måned. Medlemmer under 18 år: Er en person under 18 år eller umyndig, kan medlemskab kun oprettes, hvis en værge er til stede ved oprettelsen af medlemskabet.

Ordensregler: Det til enhver tid gældende ordensreglement, samt anvisninger givet af CrossFit Lageret personale, skal altid følges. Overholdes dette ikke, kan CrossFit Lageret til en hver tid, annullere medlemskabet med øjeblikkelig virkning.

Ændringer: CrossFit Lageret forbeholder sig ret til at ændre i priser m.m. Dog skal disse ændringer varsles med 1 måned varsel overfor medlemmerne pr e-mail.

Helbredstilstand og personskade: Al træning sker på eget ansvar. Alle førstegangstrænende skal konsultere personale, inden træningen påbegyndes. Et medlem er selv ansvarligt for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos CrossFit Lageret. CrossFit Lageret tager heller ikke ansvar for personskader på et medlem som følge af træning, ulykker eller andre besøgendes handlinger eller mangelfulde handlinger. 

Værdigenstande: CrossFit Lageret bærer ikke noget ansvar for tab på grund af tyveri eller tingsskade og lignende. 

Markedsføring: CrossFit Lageret kan til enhver tid tage video og billeder i centeret og i vores udendørs areal og bruge alt PR materiale på vores platforme.   

FORTRYDELSE AF KØB Når du køber et medlemskab online, har du 14 dages fortrydelsesret fra den dag du har købt medlemskabet. For at gøre brug af fortrydelsesretten, skal du sende en mail til dit lokale FitnessX-center. Fortrydelsesretten bortfalder når du har brugt din mobil til at komme ind, har tilmeldt dig hold eller taget medlemskabet i brug

OPBEVARINGSPERIODE

Vi vil opbevare dine personoplysninger under sikre forhold i op til 3 år efter endt medlemskab. Herefter vil alle oplysninger blive slettet eller anonymiseret på en sådan måde, at oplysningerne ikke længere kan identificere dig.

Klagemuligheder – oversigt og links:

Har du en klage over et produkt, købt på www.crossfitlageret.dk, kan der sendes en klage til:
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Link: www.forbrug.dk

Hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land, kan du angive din klage i EU Kommissionens online klageplatform.
Platformen findes her: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
Angiver du en klage her, skal du oplyse vores E-mail adresse: mikael@crossfitlageret.dk